Goście

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

okladka0cyberprzestrzen

wirtualnosc jako realnosc

Współczesne środowisko człowieka, wskutek rozwoju technologii informacyjnych, a zwłaszcza Internetu zyskało kolejny wymiar - cyberprzestrzenny. W związku z tym obszar badań dotychczasowej geografii uległ poszerzeniu o nowe aspekty dotyczące zjawisk i procesów zachodzących w świecie cyfrowym. Badających je geografów przyjęło się nazywać cybergeografami, a rozwijaną przez nich naukę - cybergeografią.

Jak pisał w roku 1996 Martin Dodge Cybergeografia bada przestrzenną naturę sieci komputerowych, zwłaszcza Internetu oraz elektronicznych "miejsc" istniejących poza ekranami naszych komputerów. Problematyka badawcza cybergeografii obejmuje szeroki  zakres zjawisk geograficznych obejmujących infrastrukturę fizyczną sieci, natężenie ruchu i kierunki przepływu informacji, demografię nowych społeczeństw jak i wizualizację i percepcję nowych przestrzeni cyfrowych.

Ponieważ coraz więcej aspektów ludzkiego życia posiada związki z cyberprzestrzenią, bądż też całkowicie się do niej przenosi zakres problemowy cybergeografii podlega ciągłemu poszerzeniu. Stawia to przed geografami ogromne wyzwanie ale jednocześnie i szansę opisania współczesnego świata.

Jednym z podstawowych celów tego serwisu jest przybliżenie problematyki badań cybergeografi oraz zachęcenie do podejmowania badań w tym zakresie przez moich kolegów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.