Goście

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

okladka0cyberprzestrzen

wirtualnosc jako realnosc

Książka ukazała się w roku 2013 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Jak pisał w recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Eugeniusz Rydz:

"Autor książki, wychodząc z klasycznej koncepcji geografii jako nauki i nawiązując do istniejącej już literatury geograficznej, podejmuje udaną, w mojej ocenie, próbę włączenia cyberprzestrzeni w zakres badań nauk geograficznych traktujących o środowisku człowieka. Dokonuje reinterpretacji koncepcji środowiska człowieka przez dodanie do tradycyjnych jego wymiarów: fizycznego, społecznego, kulturowego, wymiaru czwartego – cyberprzestrzennego. Formułuje wreszcie zakres merytoryczny potencjalnych możliwości badawczych geografii w tym zakresie. Uważam, że praca Wojciecha Retkiewicza wnosi wiele istotnych treści w słabo jeszcze poznaną, zwłaszcza przez geografów, problematykę cyberprzestrzeni i stawia oryginalną tezę rozpatrywania jej w kontekście środowiska człowieka."

Jest ona dostępna w formie tradycyjnej, jak również jako e-book. Z jej treścią można zapoznać się także online: http://libra.ibuk.pl/book/119217

 

 

Spis treści

 

Wstęp.................................................................................................……..…......…..........9

Wprowadzenie.......……....................................................................…..……........…........9

Teza i cele badań..................................................…...............................………....……...14

Podziękowania.............................................................................................………….….15

1. Środowisko człowieka w tradycyjnych badaniach geograficznych...………..….17

1.1 Człowiek jako istota przestrzenna..........................................................……......….17

1.2 Środowisko a przestrzeń..................................................................……...……...….22

1.3 Paradygmat środowiskowy i przestrzenny geografii – ewolucja poglądów i

problemów badawczych .............................................................................…………….35

1.4 Tradycyjne wymiary środowiska człowieka (fizyczny, społeczny i kulturowy).46

2. Kulturowa natura cyberprzestrzeni....................................................……………….51

2.1 Cyberprzestrzeń jako wizja literacka.....................................................………..…...51

2.2 Cyberprzestrzeń jako wynik technologicznej realizacji oczekiwań społecznych.55

2.3 Metafora jako narzędzie opisu naukowego cyberprzestrzeni................………....58

3. Przestrzenność cyberprzestrzeni....................................................................…….….67

3.1 Przestrzenna natura cyberprzestrzeni.....................................................…………...67

3.2 Miejsce a Cybermiejsca..........................................................................………...…..79

3.2.1 Miejsce w geografii człowieka......................................................…………...……79

3.2.2 Miejsca w cyberprzestrzeni...........................................................…………...……82

3.3 Dwoista natura cybermiejsc...................................................................………...…..82

3.4 Relacje przestrzenne człowiek – cybermiejsce......................................……..……..84

3.4.1 Rozszerzenie doświadczania miejsca............................................…………...……89

3.4.2 Rozszerzanie rzeczywistości dzięki „Smart Place”.......................…………...……90

3.4.3 Tworzenie miejsc dla tele-aktywności...........................................……………...…91

3.4.4 Łączenie miejsc dzięki „Hyper-Place”..........................................…………………92

3.4.5 Topologia przepływu informacji w miejscach i cybermiejscach..……………….94

3.5 Podwójna lokalizacja cybermiejsc.........................................................……………...95

3.6 Odległość i cyberodległość....................................................................……………...97

3.7 Wielkość cybermiejsc...........................................................................……………....100

3.8 Miejsca i cybermiejsca w środowisku człowieka................................………...…...101

4. Czwarty wymiar środowiska człowieka...............................…………........................105

4.1 Reinterpretacja pojęcia środowiska człowieka w kontekście jego wymiaru

cyberprzestrzennego..............................................……………........................................105

4.2 Człowiek w cyberprzestrzeni..……………..................................................................111

4.2.1 Internauci.............................………………................................................................111

4.2.2 Komunikacja w cyberprzestrzeni..................................………………....................115

4.2.3 Cyberspołeczności.......................................................………………......................117

4.2.4 Formy „wirtualnych społeczeństw” czy „wirtualne formy” społeczeństw? .....121

4.2.5 Zmiany ludzkich zachowań przestrzennych.......................……...………….........123

5. Cyberprzestrzeń w badaniach geograficznych...........…………................................127

5.1 Przykłady geograficznych badań cyberprzestrzennego wymiaru środowiska

człowieka...…………………....……………………………………………………..….....127

5.1.1 Wizualizacja Internetu......................................…………………..............................127

5.1.2 Wizualizacja cyberprzestrzeni........................…………………...............................132

5.2 Wirtualna Geografia Batty'ego..........................................……………......................140

5.3 Potencjalne problemy i obszary badawcze współczesnego środowiska człowieka...145

Uwagi końcowe..........................................................................................………….........149

Bibliografia...........................................................................................…………................153