Goście

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

okladka0cyberprzestrzen

wirtualnosc jako realnosc

Mordwa S., Retkiewicz W., 1998, Łączność w Polsce Środkowej, [w:] A. Werwicki (red.) Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 263-276; (udział 40%)

Retkiewicz W, 2000, Shoping on the Web [w:] J. Dzieciuchwicz (red.), Contemporary Role of the Service Sector, Studia i Materiały, Uniwersytet Łódzki, Łódź. s. 80-83

Retkiewicz W., 2001, Łączność [w:] S. Liszewski (red.) „Zarys monografii województwa łódzkiego” ŁTN, Łódź, s. 322-333

Retkiewicz W., 2002, Społeczeństwo Informacyjne w Polsce, [w:] W. Retkiewicz (red.) Formation of information society in the regions of uniting Europe. Space-Society-Economy nr 6, Łódź. s.18-31

Retkiewicz W., 2002, Przestrzeń wirtualna jako miejsce pracy, usług, wypoczynki izamieszkania, [w:] I. Jażdżewska (red.)Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany.ŁTN, Łódź. s 263-272

Retkiewicz W., Klima E. 2003, Ethnic Minorities in the Internet [w:] M. Koter, K. Heffner (red.)The Role of ethnic minorities in border regionsRegion and Regionalism nr 6 vol.1, Łódź, Opole. s. 33-39 (udział 50%)

Retkiewicz W., 2005, Organising thelocalin the local communities: new media possibilities [w:] M. Koter, M. Sobczyński (red.) The borderlands and integration processes, Region and Regionalism nr 7 vol 1. Łódź, Opole. s. 223-229

Retkiewicz W., 2005, The Use of New Media in the Church. Selected Examples of Archdiocese of Lodz, [w:] E.Klima (red.) Religion in the Time of Changes, 'Space-Society-Economy' No 7, Łódź, s. 315-320

Retkiewicz W., 2006, Wykorzystanie technologii informatycznych w województwie łódzkim w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego -przykład miejskich serwisów internetowych [w:] A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.) Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 115-136

Retkiewicz W., 2006, Człowiek w cybergeografii [w:] W. Maik, K Rembowska, A. Suliborski (red.) Człowiek w Badaniach Geograficznych. , Podstawowe idee i koncepcje w geografii Tom 2, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 195-210

Retkiewicz W., 2008, Wybrane koncepcje cyberprzestrzeni w geografii [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.) Terytorium, Region Miejsceczas i przestrzeń w geografii. Podstawowe idee i koncepcje w geografii Tom 4. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 115-128

Retkiewicz W., 2008, Hotspoty jako element przestrzeni informacyjnej w miastach, [w:] J. Dzieciuchowicz (red.) Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica, 9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 45-56

Retkiewicz W.,2009, Usługi informatyczne w Łodzi [w:] Dzieciuchowicz J., (red.) Usługi dla producentów i biznesu w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 156-171.

Retkiewicz W.,2013, Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Retkiewicz W.,2014, Przestrzenna natura cyberprzestrzeni [w:] Z. Rykiel, J. Kinal Wirtualność jako realność. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 11-22

Retkiewicz W.,2014, Internet jako nowy przedmiot w badaniach geograficznych [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.) Dorobek poskiej geografii po konferencji w Rydzynie ocena krytyczna. Podstawowe idee i koncepcje w geografii Tom 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź., s. 155-163

Retkiewicz W.,2014, Przestrzeń Internetu w turystyce [w:] R. Wiluś, J. Wojciechowska (red.) Nowe-Stare formy turystyki w przestrzeni, Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 321-336.

Retkiewicz W.,2014, Miejsca i cybermiejsca - ujęcie geograficzne. ss 9.